Week van de Dialoog 2021

Jaarthema ‘De Moeite Waard’

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarin we stilstaan bij de waarde van dialoog voor een sterke inclusieve gemeenschap. Dat doen we door in verschillende steden in het hele land met elkaar in gesprek te gaan, mensen te ontmoeten buiten de eigen kring. Door naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te horen, ervaringen, idealen en acties te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.

De landelijke Week van de dialoog vindt plaats van 29 oktober tot 8 november 2021 en heeft als thema De moeite waard. Gedurende de week vinden er in het hele land diverse dialoogtafels plaats, verspreid over de steden en dorpen. De gesprekken aan tafels van 6-8 personen vinden plaats volgens de methodiek van Dialoog in Nederland. 

Van 29 oktober tot en met 8 november 2021

De Week van de Dialoog 2021 vindt plaats van 29 oktober t/m 8 november 2021 en heeft als overkoepelend thema De Moeite Waard. De tafels van 6-8 personen worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door anderen te ontdekken, ontmoeten, elkaar te zien en met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo verruimen we onze blik, leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben en bouwen we een sterke  inclusieve gemeenschap. De feestelijke opening vindt landelijk plaats op 29 oktober.

Dialoog In Nederland jaarthema

Dialoog in Nederland spreekt ieder jaar een verbindend thema af voor dialogen. Dit jaar is dat ‘De moeite waard’. Initiatieven en betrokkenen laten zich hierdoor inspireren bij het vormgeven van hun eigen dialoogevenement(en). De week van de dialoog 2020 had als thema ‘Erbij Horen in coronatijd’, de week van de dialoog 2019 ‘Ontdek de Ander’, een uitnodiging om de ander te ontdekken, de ander echt te zien en onze blik te verruimen, en de Week van de de dialoog 2018 ‘Elkaar zien’.