Vier-stappen dialoog methodiek

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van 4 vragen rondom een centraal thema, bijvoorbeeld ‘De Moeite Waard’. Het thema moet voor iedereen toegankelijk zijn en betekenis hebben. Iedereen kan vanuit eigen ervaring meepraten over dit thema. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van speciaal voor eerste in 2002 in Rotterdam ‘Dag van de Dialoog’ ontwikkelde dialoogmethode. De aanpak werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie en bestaat uit een aantal heldere uitgangspunten en vier stappen in het gesprek. De vier stappen:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Dromen
  4. Doen

Het thema en de bijbehorende vragen worden door de betrokken partijen (Dialoogsteden of dialoogbegeleiders) uitgewerkt en getest. Een tot drie weken voorafgaand aan de Week van de Dialoog worden de gespreksleiders van de dialoogtafels getraind in de dialoogmethodiek. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan de uitgangspunten voor de dialoog:

  • Neem geen standpunt in, maar deel je persoonlijke ervaring
  • Spreek met hoofd én hart
  • Luister om inzicht te krijgen
  • Stel verdiepende vragen
  • Leg verbanden om het gemeenschappelijke te ontdekken
  • Praat vanuit de ik-vorm, vermijd algemeenheden

De gesprekken leveren niet alleen inzicht en begrip voor anderen op, maar kunnen ook bruikbare ideeën opleveren om zelf of met elkaar aan te pakken. Zaken die je buurt of je stad prettiger en leefbaarder maken.

Meer weten lees dan Hoofdstuk 3 en 4 van het door Nederland In Dialoog ontwikkelde handleiding voor de Dag van de DIaloog 2010. In dit document vindt u ook informatie over het ontstaan en het organiseren van dialogen zoals dat in 2010 gedaan is.