Nederland In Dialoog wordt Dialoog in Nederland

Dialoog in Nederland

Sinds 2019 werken lokale dialooginitiatieven in een netwerk samen rond de Week van de Dialoog. Een kerngroep onderzoekt in wisselende samenstelling de mogelijkheden om als gezamenlijke dialoogsteden verder te komen en elkaar te versterken. In 2020 was er voor het eerst een feestelijke gezamenlijke online aftrap van de week van de Dialoog. In 2020 heeft de kerngroep een visiedocument opgesteld en in 2021 een Richtingsdocument Dialoog in Nederland 2021-2025, besloten om verder te gaan onder de naam Dialoog in Nederland. Deze kerngroep bestaat uit Bernard Hilgers, Wilma de Buck, Eric de Haas, Joop Kools, Sjaak Evers, Frank Wolff en Wendy Meyer. We zoeken nog versterking! Vooral op het gebied van communicatie, (web)redactie en social media rond de Week van de dialoog. Wil je bijdragen, meedoen om de dialoog in Nederland en elkaar te versterken? Schrijf je in voor de landelijke bijeenkomst, voor mailings en nieuwsbrieven of mail naar info@dialooginnederland.nl.

Dialoog In Nederland (een doorstartbeweging van Nederland In Dialoog!) wordt gevormd door duizenden dialoogliefhebbers in tientallen plaatsen in het land.

Dialoog In Nederland (NID) en Nederland in Dialoog heeft sinds 2005 als doel om de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog (NID) werd in de eerste week van november door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd, sinds 2020 doet Dialoog In Nederland de landelijke coördinatie. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Tijdens de dialoog wisselen deelnemers ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen te gaan verwezenlijken. Er ontstaan door de specifieke aanpak nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties.. 

In de hoogtijdagen vierden meer dan 100 steden en dorpen de Week van de Dialoog. Op dit moment zijn er rond de 20 steden en/of dorpen gedurende het jaar actief met dialogen rondom actuele en maatschappelijke thema’s. 

Nieuwe organisatie: van ‘Nederland in Dialoog’ naar ‘Dialoog In Nederland’.

De nationale Stichting Nederland in Dialoog staakte haar activiteiten in 2018 en werd per oktober 2019 ontbonden. Betrokkenen van de diverse dialoogsteden hebben vervolgens een samenwerkingsverband opgericht onder de naam Dialoog In Nederland die het gedachtengoed en het initiatief van de Nederland In Dialoog hebben overgenomen. Het materiaal dat ontwikkeld is door de ‘oude’ moederorganisatie is aan Dialoog In Nederland overgedragen. Veel van dat materiaal dat in sinds het begin (2002) ontwikkeld is, is ook te vinden op deze website beschikbaar en mag gebruikt worden met vermelding van de bron Nederland in Dialoog en de Common Creative Licentie die het draagt. Veel van de dialoogsteden zijn nog steeds actief, al heeft ook corona invloed op de activiteiten.

Het materiaal dat Nederland In Dialoog (DIN) is ontwikkeld en beschikbaar kunt u hier vinden.