Dialoog in Nederland

Welkom om de nieuwe website van Dialoog In Nederland.

De Week van de Dialoog staat weer voor de deur! Dit jaar is de Nationale Week van de Dialoog van 3 november tot 12 november 2023. Het landelijk thema is dit jaar ‘Luister écht, verlies elkaar niet.’.

Wanneer luister jij écht? Wanneer sta jij écht nieuwsgierig stil bij wat een ander zegt of bedoelt te zeggen? Durf jij nieuwsgierig te blijven als iemand iets pijnlijks vertelt en of iets vertelt waar je het helemaal niet mee eens bent? Heb je dan de moed om in andermans schoenen te gaan staan en het te bezien vanuit de ander?

Tijdens de Week van de Dialoog staan we stil bij het thema: Luister écht, verlies elkaar niet. We komen op voor meerstemmigheid omdat dat ons dat rijker maakt en de relaties die we met vrienden, buren en collega’s hebben, sterk verbetert. Hoe bijzonder zou het zijn dat we een stad worden waar we met elkaar verschillen durven te onderzoeken, elkaar durven te verleiden om te verdiepen daar waar we écht anders kijken. Een stad waar iedereen een andere mening mag hebben en dat we onze verschillen zien als mogelijkheid om te leren in plaats van dat we vermijden, uitsluiten of zelf mensen onderdrukken omdat ze anders zijn.

Net als voorgaande jaren staat het alle deelnemende dialoogsteden vrij van het landelijk thema af te wijken en een thema te kiezen dat meer past bij de actualiteit van de eigen stad. Drie steden zijn dit jaar op dit thema actief en twee hebben een eigen thema gekozen. Op hun websites vindt u meer informatie; Arnhem, Den Haag en Eindhoven. Apeldoorn heeft het thema ‘Pnverwachte ontmoetingen’, en Utrecht ‘vertrouwen’

Doe mee met een dialoog in de Week van de Dialoog in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht, Den Haag of Eindhoven!

Dag en Week van de dialoog

Sinds 2019 werken lokale dialooginitiatieven in een netwerk samen rond de Week van de Dialoog. Een kerngroep heeft in wisselende samenstelling de mogelijkheden onderzocht om als gezamenlijke dialoogsteden verder te komen en elkaar te versterken.

Nederland in Dialoog wordt Dialoog In Nederland

Dialoog in Nederland is een vervolg en doorstart van Nederland In Dialoog (NID). Wil je hier meer van weten of materiaal lezen en/of gebruiken van de ‘oude’ Nederland In Dialoog (NID) klik dan hier.

Week van de Dialoog 2023: ‘ Luister écht, verlies elkaar niet’

Van 3 t/m 12 november 2023 zal weer de Week van de Dialoog worden gehouden in vele steden in Nederland. Het landelijk thema is dit jaar ‘

De Week van de Dialoog staat weer voor de deur! Dit jaar is de Nationale Week van de Dialoog van 3 november tot 12 november 2023. Het landelijk thema is dit jaar ‘Luister écht, verlies elkaar niet.’. Wanneer luister jij écht? Wanneer sta jij écht nieuwsgierig stil bij wat een ander zegt of bedoelt te zeggen? Deelnemende dialoogsteden vrij van het landelijk thema af te wijken en een thema te kiezen dat meer past bij de actualiteit van de eigen stad.

Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling (VN)

De Verenigde Naties hebben 21 mei als Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling uitgeroepen na de ‘Universal Declaration on Cultural Diversity’ in november 2001. Op de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor de waarde van culturele diversiteit en het belang een harmonieuze samenleving.

Nationale initiatiefnemer Verenigde Naties
Website: https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day

Ter inspiratie: publicatie ‘Dialoog, de golf en de zee’

Wat is Nederland in Dialoog in 2011, waar staan zij voor, door wie wordt het georganiseerd, wie zijn de partners en wat is er gebeurd sinds de start in 2001? Echte mensen, Echte verhalen! Veel leesplezier!

Zie: https://issuu.com/nederland_in_dialoog/docs/publicatie