Landelijke Opening Week van de Dialoog 2021

Landelijke opening 29 oktober – De moeite waard om het samen te doen

Rondom het thema, de moeite waard, staan we bij deze landelijke opening stil bij ‘ Wat maakt het de moeite waard om het samen te doen’. Echt samen? Ja, samen…  Als we om ons heen kijken, dan zien we dat we soms moeite moeten doen om ècht samen te denken, spreken of doen. Vandaar dat we tijdens deze feestelijke opening stilstaan bij wat het de moeite waard maakt om het samen te doen. Welke de meerwaarde ervaren we om iedereen mee te laten doen? Welk positief verschil maakt het om in een dialoog ieders inbreng gelijkwaardig mee te nemen en hoe zou onze samenleving eruit zien, als we dat vaker zouden doen? We zijn benieuwd waar we op uitkomen, doe je mee?

AANMELDEN: >>  aanmelden (via website Utrecht In Dialoog)

Ons programma

15:00 uur                 Welkom & wie doet waar vandaan mee in Nederland

15:05 uur                 Wat maakt het voor Dhr. Detlev Cziesso, wethouder financiën en cultuur Apeldoorn de moeite waard om het samen te doen?

15:08 uur                 Artistiek bijdrage van BAB AD-DAAR cultuurpodium. Het podium dat alle nieuwkomers uitnodigt om samen muziek, dans en theater te maken.

15:25 uur                 In dialoog in kleine groepen om zo met elkaar te ontdekken wat het voor ons de moeite waard maakt om het samen te doen.

16:45 uur                 Wat neem je mee uit je dialoog    Wat wensen we elkaar toe de komende Week van de Dialoog

17:00 uur                 Einde online bijeenkomst

AANMELDEN: >>  aanmelden (via website Utrecht In Dialoog)

We zien jullie graag de 29e oktober,


werkgroep Landelijke opening
Ineke – Nijmegen in Dialoog
Joop – Utrecht in Dialoog 
Bernhard – Apeldoorn in Dialoog 
Querine – Apeldoorn in Dialoog 
Wendy – Dialoog in Den Haag

Opmerkingen vragen?
info@dialooginnederland.nl