Contact

Sinds 2019 werken lokale dialooginitiatieven in een netwerk samen rond de Week van de Dialoog. Een kerngroep heeft in wisselende samenstelling de mogelijkheden onderzocht om als gezamenlijke dialoogsteden verder te komen en elkaar te versterken. Dit heeft geresulteerd in een platform en gezamenlijke activiteiten in wisselend verband. In 2020 was er voor het eerst een feestelijke gezamenlijke online aftrap van de week van de Dialoog.

De kerngroep bestaat uit:

Bernard Hilgers

Wendy Meyer

Wilma de Buck

Eric de Haas

Joop Kools

Sjaak Evers

Frank Wolff

Maar als kerngroep voegen zich over het jaar mogelijk anderen toe, omdat we een samenwerking organisatie zijn gebaseerd op samenwerking en wisselende behoefte en mogelijkheden.

Contact: info@dialooginnederland.nl