Dialoog in Nederland

Welkom om de nieuwe website van Dialoog In Nederland.

Als voor velen de belangrijkste activiteit van het jaar hebben vele Dialoogsteden de Week van de Dialoog weer georganiseerd afgelopen november. Op 11 januari is er een landelijke meeting om de Week van de Dialoog te evalueren en ook kijken we met de blik vooruit naar het nieuwe jaar. De Week van de Dialoog staat dus dan op de agenda. In 2022 zal de Nationale Week van de Dialoog georganiseerd worden van 31 oktober tot 5 november 2022).

Dag en Week van de dialoog

Sinds 2019 werken lokale dialooginitiatieven in een netwerk samen rond de Week van de Dialoog. Een kerngroep heeft in wisselende samenstelling de mogelijkheden onderzocht om als gezamenlijke dialoogsteden verder te komen en elkaar te versterken.

Nederland in Dialoog wordt Dialoog In Nederland

Dialoog in Nederland is een vervolg en doorstart van Nederland In Dialoog (NID). Wil je hier meer van weten of materiaal lezen en/of gebruiken van de ‘oude’ Nederland In Dialoog (NID) klik dan hier.

Week van de Dialoog 2022: ‘Samen Thuis”

Van 31 oktober t/m 5 november 2022 zal weer de Week van de Dialoog worden gehouden in vele steden in Nederland. Het landelijk thema is dit jaar ‘Samen Thuis’. Het thema is zowel aan ‘eigen haard’, eigen huis, eigen straat, eigen stad te verbinden maar ook aan migranten en medelanders. Nu extra actueel vanwege de Oekraïne waardoor velen Oekraïners een nieuw thuis hebben moeten zoeken of gekregen. Net als voorgaande jaren staat het alle deelnemende dialoogsteden vrij van het landelijk thema af te wijken en een thema te kiezen dat meer past bij de actualiteit van de eigen stad.

Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling (VN)

De Verenigde Naties hebben 21 mei als Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling uitgeroepen na de ‘Universal Declaration on Cultural Diversity’ in november 2001. Op de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor de waarde van culturele diversiteit en het belang een harmonieuze samenleving.

Nationale initiatiefnemer Verenigde Naties
Website: https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day

Ter inspiratie: publicatie ‘Dialoog, de golf en de zee’

Wat is Nederland in Dialoog in 2011, waar staan zij voor, door wie wordt het georganiseerd, wie zijn de partners en wat is er gebeurd sinds de start in 2001? Echte mensen, Echte verhalen! Veel leesplezier!

Zie: https://issuu.com/nederland_in_dialoog/docs/publicatie